انتشارات نبض دانش

استان / شهرستان : تهران - تهران

نشانی پستی : م.انقلاب ، خیابان منیری جاوید ، بین لبافی نژاد و جمهوری اسلامی ، پ.19 ، واحد 6

تلفن 66469453

تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات ، : 13/12/1396

دورنگار شماره پروانه نشر :11806

پست الکترونیک : a_k_b_ee@yahoo.com

وبسایت : http://www.nabzedanesh.com

شناسه شابک : [ ۶۰۰-۷۷۰۳ ] [ ۶۰۰-۸۵۹۹ ] [ ۶۰۰-۸۸۷۱ ] [ ۶۰۰-۹۴۸۸۱ ] [ ۶۰۰-۹۴۹۰۶ ] [ ۶۲۲-۶۷۲۶ ] [ ۶۲۲-۷۸۴۸ ]

تاریخ تاسیس 1393

بیش از 100,000 جلد کتاب موجود
بیش از 20,000 دانلود در ماه
بیش از 10,000 نویسنده
بیش از 2,000 مشتری در ماه