برنامه‌نویسی و شبیه‌سازی Arduino و Raspbery pi در matlab

دسته بندی : آموزش زبان انگلیسی
5.0
0 نظر
در ﺟﺪﯾﺪرﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﮑﯿﺠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎي آردواﯾﻨﻮ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه و از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺑﻞ USB ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ. از ﻣﻄﻠﺐ ورژن R2014a اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺐ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ اﯾﻦ ورژن از ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮ روي وﯾﻨﺪوزﻫﺎي 32 و 64 ﺑﯿﺘﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﮔﺮدد.
نویسنده
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﮐﺸﺎورز ﺑﺎﺣﻘﯿﻘﺖ
ناشر
نبض دانش
سال
1402/04/01

نسخه چاپی
95000 هزار تومان
76 هزار تومان
نسخه دیجیتال
30000 هزار تومان
24 هزار تومان
نام کتاب
برنامه‌نویسی و شبیه‌سازی Arduino و Raspbery pi در matlab
نویسنده
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﮐﺸﺎورز ﺑﺎﺣﻘﯿﻘﺖ
ISBN
978-600-8871-66-
فرمت کتاب
PDF
زبان
فارسی
تاریخ انتشار
1402
ناشر
نبض دانش
برچسب ها
برق و الکترونیک
فنی و مهندسی
درباره کتاب
در ﺟﺪﯾﺪرﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﮑﯿﺠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎي آردواﯾﻨﻮ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه و از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺑﻞ USB ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ. از ﻣﻄﻠﺐ ورژن R2014a اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺐ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ اﯾﻦ ورژن از ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮ روي وﯾﻨﺪوزﻫﺎي 32 و 64 ﺑﯿﺘﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﮔﺮدد.
مشاهده بیشتر

خلاصه نظرسنجی

این نظر سنجی بصورت مجموع نظرات منتقدان، انتشارات و نظرات کاربران جمع آوری شده است.

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
5 از ۵
امتیاز بر اساس ستاره :
نمایش 0 نظر از 0 نظر
جدید ترین
مشاهده بیشتر
بیش از 100,000 جلد کتاب موجود
بیش از 20,000 دانلود در ماه
بیش از 10,000 نویسنده
بیش از 2,000 مشتری در ماه